Assartorps Gårdar

Vi förmedlar såväl små som stora jord- och skogsbruksfastigheter samt avstyckade gårdar och kan erbjuda ett unikt nätverk, med yrkeskunnighet, erfarenhet och förtroende som ledord. Förutom förmedling av gårdar erbjuder vi hjälp med rådgivning och värdering vid exempelvis lån, generationsväxlingar och fastighetsöverlåtelser. Vi dessutom tillgång till ett nätverk av specialister på ekonomiska och juridiska frågor som rör jord- och skogsbruk.

Förmedling
Assartorps Gårdar förmedlar jord- och skogsbruk samt avstyckade gårdar i södra och mellersta Sverige. Olika kunder har olika önskemål. Vi utför därför alltid detaljerade fastighetsbeskrivningar som intresserade spekulanter kan beställa av oss för att få en mer utförlig specifikation av fastigheten.Det finns alltid något unikt, spännande och intressant i varje fastighet att lyfta fram och skapa mervärde kring. För oss är inga gårdar för små eller för stora.

Rådgivning & Värdering
Vi har såväl praktisk som teoretisk kunskap och erfarenhet av att driva jord- och skogsbruk. Vi hjälper därför gärna till med rådgivning och värdering exempelvis inför generationsskiften, vid arrendeärenden, intrångsersättningar, fastighetsöverlåtelse, dödsbo, försäljning eller lån.